Servis Destek Formu

Yönetim Sistemleri Politikamız

VOLKAN YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

Kuruluş felsefemizin altında yatan ilke ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemleri ile yasal gereklilikler doğrultusunda hareket etmeyi, paydaşlarımızın güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir bir gelişme sağlamayı amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda;

 • Yürürlükteki yasal düzenlemelere ve uluslararası kabul gören standartlara uygun hareket ederek, entegre yönetim sistemlerinin verimliliğinin yanı sıra, etkinliğini de sürekli iyileştirmeyi,
 • Çalışanlarımızın ve çalışmalarımızdan etkilenen tarafların sağlığına yönelik tahribatları, meslek hastalıklarını önlemek, çevresel ve sosyal olumsuz etkileri en aza indirmek için gerekli tüm iş güvenliği tedbirlerini almayı ve geliştirmeyi,
 • Doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı, doğal kaynakların kullanımını ve atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı,
 • Enerjiyi verimli kullanmayı, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji kullanımındaki payını artırmayı,
 • Sağlık-Emniyet-Çevre konularında komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak iş birliklerini artırmayı,
 • Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, ürün ve proseslerimizde Ar-Ge Merkezimizin öncülüğünde tasarım ve geliştirme çalışmaları yapmayı,
 • Yurt içi ve yurt dışı tüm projelerde risk değerlendirmeleri yaparak, yüksek kalitede ürünler, sistemler, bileşenler, hizmetler ve çözümler üretmeyi,
 • Müşteri odaklı olup beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlamayı ve müşteri şikayetlerini etkin olarak değerlendirip en hızlı şekilde ele almayı,
 • Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı,
 • Tedarik zinciri güvenliğini sağlamayı ve bu kapsamda sistem geliştirici faaliyetleri yapmayı,
 • Ürettiğimiz tüm ürünlerimizi doğal afetlere ve firma dışından ve içinden gelebilecek her türlü tehdide karşı korumayı ve koruma yolunda sistem geliştirmeyi,
 • Her türlü acil duruma karşı müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,
 • Tüm çalışmalarımızı ortak dokümantasyon sistemi ile yürütme ve dokümantasyonda dijital sistemlerin kullanımını geliştirmeyi,
 • Çalışanlarımızdaki farkındalığı artırarak, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 10002 ve ISO 28000 yönetim sistemleri gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.