Servis Destek Formu

KVKK

VOLKAN İTFAİYE ARAÇLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Volkan İtfaiye Araçları San. Tic. A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine oldukça önem verip, verilerinizi işlemek ve muhafaza etmek için mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaya çalışıyoruz. Kişisel verilerinizi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan kapsamda işlemekteyiz.

Volkan İtfaiye Araçları San. Tic. A.Ş. kişisel verilerin işlenmesi hakkında aydınlatma metni KKK’nin 10’ncu maddesinde yer alan “Veri sorumlusu Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi bu verilerin hangi amaçla işleneceği kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği veri işleme süresi ve KHK’nın 11’nci Maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

1. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi;

Kişisel verileriniz Volkan İtfaiye Araçları San. Tic. A.Ş. tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanılarak, şirketimiz tarafından arz edilen ürün ve hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte kişisel verileriniz internet sitemiz, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, şirketimiz ile ilişkiler devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kanunu’nun 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

2. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları;

Toplanan kişisel verileriniz, Volkan İtfaiye Araçları San. Tic. A.Ş. ile ilişkisi bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların (çalışanlar, stajyerler, ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları vb.) hukuki, teknik ve ticari – iş güvenliğinin temini; şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası; Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; Şirket’in Ticari ve/veya iş stratejilerin planlanması ve icrası; Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı kanunun 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

3. İşlenen Kişisel verilen kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği;

Toplanan kişisel verileriniz, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; Şirketin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası; şirketin ve şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla; iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere 6698 Sayılı Kanun’un 8 ve 9’ncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde  https://www.volkan.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Volkan İtfaiye Araçları San. Tic. A.Ş. kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

4. Kişisel veri sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11’nci Maddesinde yazılı hakları;

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.volkan.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Volkan İtfaiye Araçları ve Ticaret şirketi kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasında düzenlenen yöntemlerle Volkan İtfaiye Araçları San. Tic. A.Ş. iletilmesi durumunda şirket talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde şirket kişisel verileri kurulunca o yıl için belirlediği ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri 6698 Sayılı Kanun’un 11’nci Maddesinde yazıldığı şekilde aşağıdaki haklara sahiptir;