Servis Destek Formu

Üniversite İş Birlikleri

ÜNİVERSİTE İŞ BİRLİKLERİ

Ar-Ge Merkezimiz, Üniversite-Sanayi İş Birliği kapsamında oldukça önemli bir misyon üstlenmektedir. Üniversite – Sanayi birlikteliğiyle ortaklaşa gerçekleştirilen projeler sayesinde üniversitelerdeki bilgi birikimi, yetişmiş insan gücü ve araştırma potansiyeli ile şirketimizin deneyimi ve finansal gücü birleşerek yepyeni ve başarılı faaliyetler yürütülüyor.

AKADEMİK YAYINLAR

Geliştirilen projelerin ulusal ve uluslararası platformlarda yaygınlaştırılması, literatüre, akademiye ve sanayiye katkı sağlanması amaçları ile proje çıktılarının ilgili sempozyum, kongre ve konferanslarda sunulması, tez, kitap bölümü, makale ve bildiri olarak yayınlanması sağlanmaktadır. Volkan Ar-Ge Merkezi olarak bugüne kadar 31 adet ulusal ve uluslararası bilimsel yayın çıktısı sağlanmıştır.

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİKLERİ

Ortak Çalışmaların Kapsamı:

ÜNİVERSİTE LOGO
Dokuz Eylül Üniversitesi
DETTO (Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi)
Ege Üniversitesi
Ege Üniversitesi PLM Merkezi
Gaziantep Üniversitesi
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİME TEŞVİK

Ar-Ge personelinin lisansüstü eğime teşvik edilmesi amacı ile lisansüstü eğimi ders alma süresince personele haftada 2 güne kadar “lisansüstü eğitim izni” verilmektedir.