Kişisel Gelişim ve Hedef

Gelişim, belirlenen bir duruma doğru devam eden bir değişim sürecidir. Kendini geliştirmek ise insanın olmak istediği bir kişisel durumu elde etmek için gerçekleştirdiği değişim sürecini ifade eder. Kişisel gelişim, kişinin kendini tanıması ile başlar. Eksik olduğunu düşündüğü yönlerde kendini geliştirmeye karar vermek ise kişisel gelişimin başlangıcını oluşturur. İçinde bulunulan şu anki durumdan kişinin içinde var olan potansiyelini en yüksek seviyede ortaya çıkarmasını sağlayarak, olumsuz düşünceleri kırmasına yardımcı olur.

Kendini Tanımak: Kişisel Gelişimdeki İlk Adım

Kendini tanıma, kişinin psikolojik ve fizyolojik olarak kendinde olanların farkına varması ve bunları doğru olarak değerlendirmesidir. Kişinin, fiziksel özellikleri, duygu ve düşünceleri, güçlü-zayıf yönleri, yetenek ve becerilerinin tanınmasını ifade eder. Kişinin kendi davranışlarını gözlemlemesi, kendisiyle beraber başkalarını da yargılamaktan vazgeçmesi, karşılaştığı durumlarda duygularına hâkim olabilmesi gibi durumları fark etmek zor bir süreçtir.

Kendini Tanıyan İnsanı Nasıl Fark Edebiliriz?

Öncelikle kişinin kendini tanıması davranışları ve olaylara karşı bakış açısıyla anlaşılabilir. Kendini tanıyan insan bulunduğu ortamı daha iyiye ulaştırmak için yöntemler araştırır, insanlarla empati kurarak yardımcı olur. Doğru ve yanlışlarını kabul ederek olumsuz yerine olumlu düşüncelerde bulunur, hayata karşı gerçekçi bir tutum sergiler.

Kendimizi tanımak için kendimize çeşitli sorular yöneltebiliriz. Örneğin “Hayatımın amacı nedir? Hangi kararları almış olsaydım şimdi arzu ettiğim yerde olurdum? Şu an bulunduğum konum istediğim bir konum mu? Hayatımı ben mi yönetiyorum? Diğer insanlara göre daha iyi yaptığım şeyler var mı? Davranışlarım mantıklı mı yoksa duygulu mu? Huzur kavramının anlamı benim için ne demek?”

Hedef Belirlemek: 5 Altın Kural

Kendimizi tanımayı gerçekleştirdikten sonra, ikinci aşama hedefimizi doğru olarak belirlemektir. Hedeflerimiz her zaman çok büyük olmak zorunda değildir. Genel olarak hedef belirleme aşamasında genel geçer “5 Altın Kural” (SMART) bulunmaktadır.

S (Specific: Belirli, Özgün)

M (Measurable: Ölçülebilir)

A (Achievable: Ulaşılabilir)

R (Realistic: Gerçekçi)

T (Time Dependent: Zamana Bağımlı)

Hedefe ulaşmak amacıyla başlangıç ve bitişi tarihleri belirlenmelidir. Zaman, hedef için çok önemlidir. Çünkü bu zaman içerisinde yapılması gereken eylemlerin belirlenmesi gerekmektedir. Belirlenecek hedefler amaca uygun olmalıdır. Hedef iyi tanımlanmalı ve karşılaştırma yapabilmek amacıyla eski duruma göre kıyaslanabilir olması önemlidir. Hedefler ulaşılabilirlik anlamında gerçekçi olmalıdır.

Hedef Belli, Harekete Geç!

Kendimizi keşfedip, belirlenen hedefin gerçekleşmesi için kararlı bir şekilde çalışmaya başlanılması kişisel gelişimdeki son adımdır. Bu bölümde ne kadar bedel ödersek, yani ne kadar kendimizden fedakârlık edersek hedef, bize o kadar yaklaşmış olacaktır. Tıpkı pedalı çevirmeye devam ettiğimiz sürece bisikletten düşmeyeceğimiz gibi… Hedefe giden yolda atılan adımlarda işi ne kadar istek ve heyecanla yaptığımız da önemlidir. Hedefe ulaşmakta bulduğumuz ya da oluşturduğumuz yollar kolay olmayabilir. Yürümeye devam ederken aksilikler, beklenmeyen sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz. Sorumluluk bilinci, kararlılık ve olumlu yaklaşımlar ile sorunların üstesinden gelebilir, hedefe adım adım yaklaşabiliriz.

Kişisel Gelişimin Faydaları

  • Eksik ve yanlış olduğunu düşündüğünüz yönlerinizin bilincinde olarak, bunların gücünüz olabileceğini fark edersiniz.
  • Özel hayatınızda ve iş yaşamınızda daha mutlu olursunuz.
  • Etkili iletişim, zaman yönetimi, sorun çözme becerisi vb. konularda başarılı olursunuz.
  • Daha az zaman ve daha az enerji ile daha fazla başarı elde edersiniz.
  • Çevrenizdeki kişileri ve durumları daha iyi tanımlayabilir, insanlarla onlarla olan ilişkilerinizi iyileştirirken mutlu ve başarılı olmanın formüllerine sahip olursunuz.

 

Önerilen Kitaplar

Her Şey Seninle Başlar

Limit Sizsiniz

İyi Hissetmek