İş Hayatında Kadınların Önemi

Kadınların iş hayatındaki yeri gün geçtikçe artıyor. Son yıllarda hem kadınların iş hayatına katılmasında hem de kadın yönetici kademesinde ciddi oranda artış olduğu gözleniyor. Yapılan araştırmalar kadınların çalışma hayatına katılmasının ve yönetici olarak görev almasının, ülkelerin büyüme hızıyla paralel olarak ilerlediğini gösteriyor. Yani kadınlar iş hayatında ne kadar yer alıyorsa o ülke de o kadar büyüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu hane halkı işgücü araştırması sonuçlarına göre 2015 yılında Türkiye’de 15+ nüfus içerisinde istihdam oranının yüzde 46 olduğunu açıkladı. Bunun yüzde 65’ini erkekler, yüzde 35’ini ise kadınlar oluşturuyor. Avrupa Birliği ülkelerinin bu alandaki istihdam oranı incelendiğinde; 2015 yılında kadın istihdam oranının en yüksek olduğu ülkenin yüzde 74 ile İsveç, en düşük olduğu ülkenin ise yüzde 42,5 ile Yunanistan olduğu görülüyor.

Eğitim durumuna göre işgücüne katılım oranı incelendiğinde ise kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe işgücüne daha fazla katıldıkları gözleniyor. Bu parametre baz alındığında Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranları şu şekilde ortaya çıkıyor;

• Okuryazar olmayan kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 16,1
• Lise altı eğitimli kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 26,6
• Lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 32,7
• Mesleki veya teknik lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 40,8
• Yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 71,6

Peterson Enstitüsü Uluslararası Ekonomi Bölümü tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre de hiç kadın yönetici çalıştırmayan firmaların yönetim kurullarına, üst düzey pozisyonlara kadınları da dâhil etmesi sonucunda kâr oranlarının 15 oranında arttığı ifade ediliyor. Buna göre, cinsiyet önyargısına sahip firmaların ayrımcılık yapmayan rakiplerine karşı da kaybedecekleri vurgulanıyor.

İş Hayatında Kadınların Önemi

Ülkemizde Kadınların En Çok Tercih Ettiği Sektörler

Türkiye’de kadınlar genellikle hizmet sektöründe ya da şirketlerin destek departmanlarında yönetici seviyesine çıkıyor. Üretimde ise kadın yöneticilere sık rastlanmıyor. Mali işler ve pazarlama departmanları en fazla kadın yöneticinin görev aldığı bölümler. Üretim, enerji ve bilişim teknolojileri alanlarında kadın çalışan görmek pek mümkün değil.

İş Hayatında Kadınları Başarıya Götüren Özellikler

İş hayatında başarı, kadın-erkek ayrımından değil, kişinin performansından gelir. Ancak kadınların genel olarak sahip olduğu bazı özellikler onları başarıya daha kolay ulaştırır.

Nedir peki bu özellikler?

• Takım çalışmasına yatkınlık
• Duygusal zekâ
• Empati kabiliyeti
• Multitasking/ çok yönlü düşünme
• İletişim yeteneği

Kadınlar Çalıştıkça Kendini Mutlu Hissediyor

Penn State Üniversitesi, 122 kişinin stres seviyelerini belirlemek için çalışma günleri ve hafta sonları boyunca kortizol düzeylerini ölçtü. Stres düzeyinde fizyolojik artışa rağmen, erkekler evde işyerinden daha mutlu hissettiğini bildirirken, kadınlar ise işyerinde erkeklerden daha mutlu ve evde daha stresli hissettiklerini dile getirdi.

Antik çağlardan bu yana çalışma yaşamı dünyanın her yerinde hem kadının üretkenliğini, toplumsal saygınlığını, özgüvenini arttırmış hem de ekonomik özgürlüğünü eline almasına fırsat vermiştir. Her ne kadar bazı meslek grupları, toplumsal yanılgılar sonucu, kadın işi-erkek işi gibi ayrılsa da fiziksel ve ruhsal olarak kadınların yapamayacağı meslek yoktur. Hem ülkemizde hem de dünyada bunun çeşitli örneklerini görmemiz mümkün…