Dijital Oyunlar Alzheimer İçin Umut Olabilir mi?

TÜİK’in rakamlarına göre internet kullanan 65-74 yaş grubundaki yaşlı bireylerin oranı 2013 yılı nisan ayında yüzde 4,2 iken, 2017 yılının aynı ayında yüzde 11,3’e yükseldi. Yaşlıların bilişsel becerileri için dijital oyunların geliştirilebileceğini belirten uzmanlar, alzheimer ve demans hastalığı için geliştirilebilecek mantık ve problem çözme gibi dijital oyunların bu rahatsızlıkları engelleyebileceği görüşünde. Gerçekleştirilen bir akademik çalışma sonucuna göre, bir yıl boyunca her seviyede gittikçe zorlaşan oyunlar oynayan 50 yaş ve üstü bireylerin bilişsel işlem hızlarında birkaç yılda gerçekleşebilecek artış görüldü.

55-75 yaş arası bireylerle yapılan araştırmalarda 3 boyutlu mantık ve problem çözme oyunları oynayanların bilişsel problemlerinin azaldığı, hatta bu şekilde demans hastalığının bile önlenebileceği yönünde bulgular elde edildi.