CFO Summit 2017

Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de 11 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilen CFO Summit 2017’de birbirinden değerli konuşmacılar ve panelisteler deneyimlerini izleyicilerle paylaştı.

Yazan: Hatice Tecim

Business Management Institute tarafından 11 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlenen CFO Summit 2017’ye, Türkiye’nin önde gelen firmalarının CFO’ları ve üst düzey finans yöneticileri; finans/bankacılık sektöründe çalışan orta ve üst düzey yöneticiler; ekonomi, finans alanında uzman akademisyenler ve sektör danışmanları katıldı. Kısacası Zirve, Türkiye’nin finans-ekonomi alanında en önemli karar alıcılarını ve düşünce önderlerini ağırladı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik’in “Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye Ekonomisi” konulu açılış konuşmasıyla başlayan Zirve, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar’ın “2023’e Doğru Ekonomik Öngörüler” başlıklı konuşmasıyla devam etti. CFO’ları değişime yön verecek taktisyenler olarak tanımlayan İbrahim Çağlar şunları söyledi: “Patronların özsezileri ve maddi olanakları ile yapacakları dönem geride kaldı. Verileri doğru okuyarak paranın gideceği yeri tespit etmek günümüz dünyasında son derece önemli. Bilgi ancak onu doğru yerde kullanabildiğimiz ölçüde bize katma değer olarak geri dönüyor. İşte bu nedenle CFO’lar son derece kritik koltukları dolduruyor.”

Zirvedeki bir diğer konuşmacı, “Sürdürülebilir Başarının Ana Kuralı Değişime Ayak Uydurmak” konulu sunumuyla Finansbank Genel Müdür Yardımcısı Ömür Tan oldu. Şirketlerin başarılarının sürdürülebilir olması için dünyadaki değişimlere ayak uydurması gerektiğini belirten Tan, “Tabii bunun için öncelikle değişime istekli olmak ve bu konuda beceriye sahip olmak gerekir” dedi.

Zirve, üç değerli konuşmacının ardından, üç önemli panelle devam etti…

CFO’luktan CEO’luğa Liderlik Yolculuğu: Bu panelde Türkiye’nin önemli şirketlerinde uzun yıllar CFO olarak görev yapmış kişilerin CEO’luğa geçiş hikâyelerine yer verildi. Bu geçiş sürecinde yaşadıkları sıkıntılardan ve gösterdikleri özverilerden bahsedildi. Paneldeki tüm konuşmacıların ortak olarak değindikleri konu ise CFO’lukta saha tecrübesi ve insan ilişkilerinin önemli olmasıydı.

İş Ortağı Olarak CFO, Paydaş İlişkileri ve Değer Yönetimi: CFO’ların değişen rollerinden bahsedilen bu panel şu görüşler ön plana çıktı… CFO kelimesi son yıllarda gündeme gelmesine rağmen çok eskiden beri şirketlerde olan pozisyonlardı. Pozisyonun adı başkaydı fakat CFO’lar her şirketin ilk olarak istihdam ettiği kişilerdi. Fakat günümüzde CFO’ların rolü gelenekselden stratejik fonksiyona doğru hızla değişiyor. Sıradan bir finansal işler idarecisi yerine finans grubu baş yöneticisi olarak da tanımlayabileceğimiz CFO, artık sadece şirketin mali tablolarına odaklanan ve yalnızca matematiksel hesaplama yeteneğine sahip kişi rolünün ötesine geçmektedir. Bu nedenle CFO’lar başarıya ulaşmak için matematiksel analize, insan yönetimine, finansal teknolojiye odaklanmalıdır. CFO’lar zamanlarının yüzde 20’ini geçmişe, yüzde 80’ini ise bugüne ve geleceğe ayırmalıdır. CFO’ların bu anlayışa sahip gerçek bir iş ortağı olmaları gerekir. Ayrıca günümüzde şirketlerin risk düzeyi ve riskin büyüme hızı inanılmaz ölçüde yüksektir. Doğal olarak risk yönetim süreçleri de bunan paralel bir biçimde büyümektedir. Bu nedenle risk yönetimi CFO’ların en kritik görevlerinden biridir.

Şirket Satınalma, Birleşme, Devir ve Bölünme İşlemlerinde Kritik Başarı Faktörleri: bu panelde de bu tür işlemleri gerçekleştirmiş olan büyük firmaların temsilcileri bu konudaki tecrübelerini aktardı. “Bu tür işlemlerin başarıyla sonuçlanması için öncelikle iyi bir yol haritası çıkarılması, bu yol haritasının nasıl hayata geçirileceğinin planlanması ve yol haritasının takibi, raporlanması çok önemlidir” görüşü ön plana çıktı.

Sonuç olarak, çok verimli geçtiğini düşündüğüm zirve sonrasında CFO’ları -en özet haliyle- geleneksel rollerine ilave olarak vizyoner, fark yaratan, şirketin tümüne hâkim, saha tecrübesi olan, geçmişten ziyade bugüne ve geleceğe odaklanan, risk yönetimi konusunda başarılı kişiler olarak tanımlayabilirim.