Arka AKS Dönüş Sistemi

Temel elektro-hidrolik direksiyon sistemleri kapalı kontrol devresi prensibine göre çalışır: Ön aksın direksiyon açısı, açı sensörü kullanılarak ölçülür (1) ve bu değer kontrol ünitesine (5) gönderilir. Kontrol ünitesi, aracın geometrisi, seçilen direksiyon programı (2) ve aracın hız bilgisini (3) kullanarak, elektro-hidrolik sistem vasıtasıyla her bir arka aks için bir ayar noktası hesaplar.
Direksiyon hareketi, oransal valf (6) ve aks üzerinde bir veya iki direksiyon silindiri (7) vasıtasıyla dönüştürülür. Yönlendirilmiş arka aksın pozisyonu, ayar noktası ile karşılaştırıldığında bir açı sensörü (8) kullanılarak tekrar okunur ve buna göre düzeltilir.
Yeniden ayarlama, aksın konumunun her zaman doğru olmasını sağlar. Aşağıdaki şekilde yukarıda anlatılan kapalı kontrol sisteminin illüstrasyonunu görebilirsiniz:

Yukarıda analog bir devre ile çalışması sağlanan sistemin, işlemci kullanılarak çalışanı da bulunmaktadır. Volkan 8×8 havaalanı araçlarında işlemci kullanılarak arka aks dönüş sistemi çalıştırılmaktadır.

arkaaks2

Dönüş bilgisayarı (1), oransal hidrolik ünite (5), dönüş silindiri (6) ve arka aks açı ölçer (4) ile kapalı kontrol devre prensibine göre arka aks dönüş sistemini çalıştırır. Yönlendirilmiş aksın kontrolü için ayar noktası, araç geometrisi ve çeşitli kontrol değişkenleri (ön aksın direksiyon açısı, araç hızı, seçilmiş direksiyon programı) temelinde belirlenir.
Ön aksın direksiyon açısı, aks üzerine monte edilmiş veya direksiyon dişlisine entegre edilmiş bir açı sensörü (3) ile okunur. Araç hızı, takograf, vites çıkışındaki bir sensör, kardan mili sensörü, ABS sensörü veya CAN bus (10) veriyolu aracılığıyla yedekli olarak okunur.

Genellikle, ana hidrolik kaynağı için sabit bir yer değiştirme pompası (7) kullanılır. Basınç kontrolü, hidrolik ünitede (5) bir açık merkezli yük algılamayla yapılır. Gerekli olmayan herhangi bir yağ, basınçsızlaştırılmış depoya yönlendirilecektir.

Yukarıdaki şekilde kapalı kontrol sisteminin illüstrasyonunu görebilirsiniz: Düşük hızlarda manevra kabiliyetini arttırmak amacıyla direksiyon sistemine ilave edilen arka aks dönüş sistemi, elektro-hidrolik bir çalışma prensibine sahiptir. İdeal koşullarda araç, geometrik koşullar ile (aks aralığı iz genişliği, izin verilen aks dönüş açısı vb) hesaplanan bir viraj yarıçapında(R) dönüş hareketi yapar

Arka aks dönüş sistemi

Arka aks dönüş sistemi sayesinde belirlenen daire yarıçapını küçültmek ve dolayısıyla daha dar alanlarda manevra kabiliyetini arttırmak mümkündür. Araç arka lastiğinin dönüş hareketi esnasında meydana gelen direnç kuvveti, kontrolcü ile kontrol edilen ve iym üzerindeki harici pompa tarafından basınçlandırılan bir hidrolik blok ile sürülen silindirler tarafından karşılanır. Sistem kontolcüsü iz kolları üzerinde bulunan sensörler ile ön-arka dönüş açılarını sürekli olarak takip ederek aksı olması gerektiği konuma getirir. Yüksek hızlarda arka aks dönüş sisteminin çalışması, stabilite açısından sorun yaratabilmektedir. Bu nedenle arka dönüş sistemi araç hızını da dönüş açısı fonksiyonuna dahil eder. Belirlenen hız limitine kadar belirli aralıklarda dönüş açısı azaltılırken, sınır hızda açı sıfır değerine ulaşır.

tekerler