TR EN

Kalite Politikamız

Vizyon, misyon, ilke ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Kalite Yönetim Sistemi ile yasal gereklilikler doğrultusunda hareket etmeyi, paydaşlarımızın güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir bir gelişme sağlamayı amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda;

 • Yürürlükteki yasal düzenlemelere ve uluslararası kabul gören standartlara uygun hareket ederek, kalite yönetim sistemlerinin verimliliğinin yanı sıra, etkinliğini de sürekli iyileştirmeyi,
 • Çalışanlarımızın ve çalışmalarımızdan etkilenen tarafların sağlığına yönelik tahribatları, meslek hastalıklarını önlemek, çevresel ve sosyal olumsuz etkileri en aza indirmek için gerekli tüm iş güvenliği tedbirlerini almayı ve geliştirmeyi,
 • Doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı, doğal kaynakların kullanımını ve atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı,
 • Enerjiyi verimli kullanmayı, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji kullanımındaki payını artırmayı,
 • Sağlık-Emniyet-Çevre konularında komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak işbirliklerini artırmayı,
 • Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, ürün/proseslerimizde Ar-Ge Merkezimizin öncülüğünde tasarım ve geliştirme çalışmaları yapmayı,
 • Yurt içi ve yurt dışı tüm projelerde risk değerlendirmeleri yaparak, yüksek kalitede ürünler, sistemler, bileşenler, hizmetler ve çözümler üretmeyi,
 • Müşteri odaklı olup beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlamayı ve müşteri şikayetlerini etkin olarak değerlendirip en hızlı şekilde ele almayı,
 • Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı,
 • Tedarik zinciri güvenliğini sağlamayı ve bu kapsamda sistem geliştirici faaliyetleri yapmayı,
 • Ürettiğimiz tüm ürünlerimizi doğal afetlere ve firma dışından ve içinden gelebilecek her türlü tehdide karşı korumayı ve koruma yolunda sistem geliştirmeyi,
 • Her türlü acil duruma karşı müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,
 • Tüm çalışmalarımızı ortak dokümantasyon sistemi ile yürütme ve dokümantasyonda dijital sistemlerin kullanımını geliştirmeyi,

Çalışanlarımızdaki farkındalığı artırarak, faaliyet alanımız ile ilgili ulusal ve uluslararası standartların gereklerini, tüm çalışanlarımızın katılımı ile yerine getirmeyi ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.